ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 935 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2560 08 พฤศจิกายน 2560 224 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2560 30 มิถุนายน 2560 206 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2560 31 มีนาคม 2560 207 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2559 22 กุมภาพันธ์ 2560 497 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2559 09 พฤศจิกายน 2559 308 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2559 30 มิถุนายน 2559 217 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2559 31 มีนาคม 2559 207 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2558 31 ธันวาคม 2558 342 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2558 31 ธันวาคม 2558 3.27 MB.
งบการเงิน ประจำปี 2557 31 ธันวาคม 2557 4.52 MB.
งบการเงิน ประจำปี 2556 31 ธันวาคม 2556 855 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 1.22 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2560 08 พฤศจิกายน 2560 1.09 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 30 มิถุนายน 2560 1.09 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 31 มีนาคม 2560 665 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 22 กุมภาพันธ์ 2560 2.18 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2559 09 พฤศจิกายน 2559 2.02 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2559 30 มิถุนายน 2559 1.47 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2559 31 มีนาคม 2559 1.45 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 31 ธันวาคม 2558 431 KB.
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 22 มีนาคม 2561 1.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2560 1.04 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 11 กันยายน 2560 1.05 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 09 มิถุนายน 2560 1019 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 407 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 24 มีนาคม 2560 1.84 MB.
Company Snapshot
Company Snapshot 4q2017 29 มีนาคม 2561 401 KB.
Company Snapshot 3q2017 20 พฤศจิกายน 2560 395 KB.
Company Snapshot 2q2017 15 กันยายน 2560 416 KB.
Company Snapshot 1q2017 30 มิถุนายน 2560 416 KB.
Company Snapshot 4q2016 24 มีนาคม 2560 345 KB.
Company Snapshot 3q2016 01 ธันวาคม 2559 517 KB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560   3.71 MB.
รายงานประจำปี 2559   8.73 MB.
แบบฟอร์ม 56-1

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB